KURIKULUM

 

  • Komunikasi Penyiaran Islam
 

No

Semester 1

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

INS101

Pancasila

2

 

 

2

INA101

Ulumul Quran

2

 

 

3

INA102

Ulumul hadis

2

 

 

4

INA103

Ilmu kalam

2

 

 

5

INA105

Sej. Peradaban Islam

2

 

 

6

INA106

Bahasa Arab

2

 

 

7

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

2

 

 

8

KPI102

Ilmu Dakwah

2

 

 

9

KPI103

Sosiologi

2

 

 

10

KPI104

Pengantar Jurnalistik

2

 

 

Jumlah

20

 

No

Semester 2

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

INA104

Met. Studi Islam

2

 

 

2

INS102

Bahasa Indonesia

2

 

 

3

INS103

Bahasa Inggris

2

 

 

4

INS201

Pend. Kewarganegaraan

2

 

 

5

UAD202

Tajwid dan Tahsin Dasar

2

 

 

6

UAD301

Akhlak Tasawuf

2

 

 

7

KPI201

Hadis Dakwah

2

INA102

Ulumul hadis

8

KPI202

Psikologi Komunikasi

2

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

9

KPI203

Tafsir Ayat-Ayat Dakwah

2

INA101

Ulumul Quran

10

KPI204

komunikasi Islam

2

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

Jumlah

20

 

No

Semester 3

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

UAD201

Filsafat Ilmu

2

 

 

2

UAD401

Public Speaking

2

 

 

3

UAD303

Tajwid dan Tahsin Lanjutan

2

UAD202

Tajwid dan Tahsin Dasar

4

KPI301

Psikologi Dakwah

2

KPI102

Ilmu Dakwah

5

KPI302

Sejarah Dakwah

2

KPI102

Ilmu Dakwah

6

KPI303

Broadcasting Radio dan TV

2

KPI104

Pengantar Jurnalistik

7

KPI304

Teori Komunikasi

3

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

8

KPI305

Reportase Media Cetak dan Penyiaran

2

KPI104

Pengantar Jurnalistik

9

KPI306

Sosiologi Komunikasi

3

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

10

KPI307

Statistik Sosial

2

 

 

Jumlah

22

 

           
           
           

 

 

 

 

   

No

Semester 4

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

UAD302

Praktikum Ibadah

2

 

 

2

UAD501

Logika Saintifik

2

 

 

3

KPI401

Hukum dan Etika Komunikasi

2

KPI304

Teori Komunikasi

4

KPI402

Komunikasi Antar Pribadi

2

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

5

KPI403

Komunikasi Kelompok dan Organisasi

3

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

6

KPI404

Metodologi Penelitian Kuantitatif

2

 

 

7

KPI405

News Casting

3

KPI303

Broadcasting Radio dan TV

8

KPI407

Manajemen Redaksi

3

KPI305

Reportase Media Cetak dan Penyiaran

Jumlah

19

 

No

Semester 5

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

UAD505

Islam dan Budaya Lokal

2

 

 

2

KPI501

Public Relation

3

KPI101

Pengantar Ilmu Komunikasi

3

KPI502

komunikasi Bisnis

2

KPI402

Komunikasi Antar Pribadi

4

KPI503

Design Komunikasi Visual

3

KPI303

Broadcasting Radio dan TV

5

KPI504

Komunikasi Publik dan Massa

2

KPI403

Komunikasi Kelompok dan Organisasi

6

KPI505

Penyuluhan Syariat Islam

2

KPI102,UAD401

Ilmu Dakwah, Public Speaking

7

KPI506

Metodologi Penelitian Kualitatif

2

KPI404

Metodologi Penelitian Kuantitatif

8

KPI507

Produksi Berita Media Cetak

3

KPI407

Manajemen Redaksi

9

KPI509

Fotografi Jurnalistik

3

KPI104

Pengantar Jurnalistik

Jumlah

22

 

No

Semester 6

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

KPI601

MC dan Protokoler

2

KPI401

Hukum dan Etika Komunikasi

2

KPI602

Jurnalistik Investigatif

2

KPI305

Reportase Media Cetak dan Penyiaran

3

KPI603

Sinematografi

3

KPI303

Broadcasting Radio dan TV

4

KPI604

Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

KPI504

Komunikasi Publik dan Massa

5

KPI605

Seminar KPI

2

KPI404,KPI506

Met. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

6

KPI606

Produksi Siaran radio dan TV

3

KPI303

Broadcasting Radio dan TV

7

KPI607

Periklanan

2

KPI305,KPI303

Reportase Media Cetak dan Penyiaran, Broadcasting Radio dan TV

8

KPI608

Enterpreunership

2

KPI502

komunikasi Bisnis

9

KPI609

Jurnalistik Online

3

KPI509

Fotografi Jurnalistik

Jumlah

21

 

No

Semester 7

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

UAD701

Praktik Kerja Lapangan

2

 

 

2

KPI701

Komunikasi Politik

2

KPI605

Komunikasi Pembangunan

3

KPI702

Riset Media

2

KPI304

Teori Komunikasi

4

KPI703

Komunikasi Pembangunan

2

KPI304

Teori Komunikasi

5

KPI704

Komunikasi Antar Budaya

2

KPI306

Sosiologi Komunikasi

6

KPI705

Hubungan Internasioal

2

KPI605

Komunikasi Pembangunan

7

KPI706

Penulisan Features

2

KPI305

Reportase Media Cetak dan Penyiaran

8

KPI707

Komunikasi Perdamaian

2

KPI306

Sosiologi Komunikasi

Jumlah

14

 

 

No

Semester 8

Kode

Nama MK

SKS

Kode

MK Prasyarat

1

INS801

KPM

4

 

 

2

INS802

Skripsi

4

 

 

Jumlah

8