Profil Singkat Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa
Profil Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Langsa Tahun 2023
BKI IAIN Langsa Study Program Profile 2023
Prodi Sejarah Peradab Islam SPI IAIN LANGSA
Prodi Sejarah Peradaban Islam FUAD IAIN Langsa 2023